Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2017

sognicommeso
1808 6ae5
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viapatrzpodnogi patrzpodnogi
sognicommeso
4128 46b4
Reposted fromkreatura kreatura viakredkowa kredkowa
Sponsored post
feedback2020-admin
sognicommeso
sognicommeso
2061 ef9c 500
Reposted fromcoolenough coolenough viapodprzykrywka podprzykrywka
7586 d0c5
Reposted fromacarro acarro viakotfica kotfica
7358 0323
Reposted frommrautyna mrautyna viapodprzykrywka podprzykrywka
sognicommeso
3631 e783
Reposted fromxxxkarmacoma xxxkarmacoma viaundonee undonee
3751 3afd 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viakotfica kotfica
sognicommeso
Tak to się zaczyna. Spoglądasz na kogoś, kogo nie widziałeś nigdy przedtem i nagle go rozpoznajesz. To wszystko. Po prostu go rozpoznajesz. Tak to się zaczyna.
— Tony Parsons, "Za moje dziecko"
Reposted fromSabela Sabela viapodprzykrywka podprzykrywka
sognicommeso
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viabelieve17 believe17
sognicommeso
Odkryłam u siebie wielkie zamiłowanie do utrudniania sobie życia.
— Brian Freeman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapodprzykrywka podprzykrywka
sognicommeso
1003 674e 500
Reposted fromlittlefool littlefool viailovegreen ilovegreen
sognicommeso
Nikt nie powiedział, że dobre decyzje nie będą Cię ranić.
— Mój stary przyjaciel, Włóczka
Reposted fromsmutnazupa smutnazupa viapodprzykrywka podprzykrywka
sognicommeso
7699 895b
sognicommeso
7649 8ff9

If you ever wonder whats inside cars

Reposted frommyry myry viailovegreen ilovegreen
sognicommeso
2872 ccf4 500
Reposted fromvideotape videotape viailovegreen ilovegreen
sognicommeso
5498 92b1 500
sognicommeso
1761 b087
Reposted fromretaliate retaliate viamagdanestor magdanestor
sognicommeso
7533 ba07
co? /
Reposted fromrawwwr rawwwr viaoutofmyhead outofmyhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...